Δήμος Ρεθύμνης: Συμμετέχει στη διαδικτυακή εκδήλωση της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την προώθηση του προσβάσιμου Τουρισμού

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν θέματα όπως οι ανάγκες και οι ευκαιρίες που επιτάσσουν την ανάπτυξη του προσβάσιμου Τουρισμού, οι αρχές που διέπουν τη σχεδίαση και παροχή συμπεριληπτικών τουριστικών εμπειριών χωρίς αποκλεισμούς, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας σε σχέση με αντίστοιχους προορισμούς και οι προκλήσεις για τη διεκδίκηση νέων, δυναμικών Αγορών.