Επανέκθεση των αριστουργημάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας

Πρόκειται για ένα από τα πρώτα αρχαιολογικά μουσεία του ελληνικού κράτους, το οποίο αντικατοπτρίζει τις μουσειακές και αρχιτεκτονικές αντιλήψεις της εποχής του.