Ερευνητικό πρόγραμμα για ανάδειξη και ανάπτυξη του Σουλίου

Τo πρόγραμμα εκπονήθηκε από επιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΕΜΠ.