Τελευταία νέα
ΑρχικήΕναλλακτικός ΤουρισμόςΛοιπές μορφέςΕπενδύσεις σε αγροτουριστικές επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος Leader+

Επενδύσεις σε αγροτουριστικές επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος Leader+

Οκτώ νέες προκηρύξεις της Κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader+, συνολικού ύψους 9.899.043 ευρώ, ανακοίνωσε χτες, Πέμπτη 5 Μαΐου 2005, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, τονίζοντας μάλιστα ότι “το πρόγραμμα συνεχίζεται ικανοποιητικά…

Οκτώ νέες προκηρύξεις της Κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader+, συνολικού ύψους 9.899.043 ευρώ, ανακοίνωσε χτες<...>, Πέμπτη 5 Μαΐου 2005, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, τονίζοντας μάλιστα ότι “το πρόγραμμα συνεχίζεται ικανοποιητικά με αυξανόμενους ρυθμούς και φαίνεται ότι προτιμάται από τους επενδυτές, λόγω της αποτελεσματικότητας του”.

Όπως επισήμανε ο κ. Μπασιάκος, “μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί μέσω της κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader+ συνολικά από τις 40 Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) 787 επενδυτικά σχέδια, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ύψους 224 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 87,6% του προγράμματος”.

Υπενθυμίζεται ότι η κοινοτική πρωτοβουλία Leader+ έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου και την προσέλκυση των νέων, μέσω της υλοποίησης ενός πλέγματος δράσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες προκηρύξεις του προγράμματος στις οκτώ Ομάδες Τοπικής Δράσης είναι ενεργές στα παρακάτω μέτρα:

ΜΕΤΡΟ 1.2: Ενισχύσεις σε Επενδύσεις – Στήριξη στην Επιχειρηματικότητα

Ωφελούμενοι: Φυσικά – Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς

1.2.1 Παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού ολοκληρωμένης προσέγγισης

1.2.1.1 – Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών διανυκτέρευσης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής

1.2.1.2 – Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών εστίασης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής

1.2.1.3 – Ανάπτυξη αγροτουρισμού (επισκέψιμα αγροκτήματα με πρόβλεψη υποδομής διανυκτέρευσης

1.2.1.4 – Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών αγροτικού τουρισμού (θρησκευτικός, ιαματικός, ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός κλπ.)

1.2.1.5 – Τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού

1.2.1.6 – Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού τουρισμού (παραδοσιακά καφενεία, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης επισκεπτών, κλπ)

1.2.1.7 – Βελτιώσεις επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού για προσαρμογή στις ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης (Clusters)

1.2.2 Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών τομέων της οικονομίας

1.2.2.1 – Βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, κλπ)

1.2.2.2 – Επιχειρηματική αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων

1.2.2.3 – Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής

1.2.2.4 – Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής

1.2.2.5 – Επιχειρήσεις αξιοποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε πρωτότυπες εφαρμογές

1.2.2.6 – Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση

1.2.2.7 – Αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων (πατητήρια κελάρια, επισκέψιμα οινοποιεία)

1.2.2.8 – Εκτροφεία θηραμάτων

1.2.2.9 – Επιχειρήσεις αξιοποιήσεις ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκτός πρωτογενούς παραγωγής

1.2.2.10 – Βελτίωση επιχειρήσεων κυρίως προς την κατεύθυνση προστασίας περιβάλλοντος

1.2.2.11 – Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής εξυπηρέτησης

1.2.2.12 – Βελτίωση επιχειρήσεων για προσαρμογή στις ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης (Clusters)

1.2.3 Επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τομεακή και διατομεακή δράση με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών

1.2.3.1 – Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO – HACCP)

1.2.3.2 – Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (Clusters)

1.2.3.3 – Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τις ΜΜΕ (π.χ. website)

1.2.3.4 – Ανάπτυξη συστημάτων τηλεργασίας, τηλεαγοράς και ηλεκτρονικού εμπορίου

1.2.3.5 – Ανάπτυξη, πιστοποίηση και έλεγχος ποιοτικών σημάτων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικών προϊόντων κλπ.).

ΜΕΤΡΟ 1.3: Υποστηρικτικές Ενέργειες

Ωφελούμενοι Φυσικά – Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς, ΜΜΕ, Ο.Τ.Δ., ΟΤΑ, ΝΑ

1.3.3 Ενέργειες προώθησης – προβολής

1.3.3.2 – Ενέργειες προώθησης – προβολής του τοπικού προγράμματος κάθε περιοχής

ΜΕΤΡΟ 1.4: Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ωφελούμενοι: Φυσικά – Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς, Πολιτιστικοί Σύλλογοι και σωματεία Ο.Τ.Δ., ΜΚΟ

1.4.1 Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος

1.4.1.1 – Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και περιοχών NATURA 2000

1.4.1.2 – Συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

1.4.2 Δράσεις για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου

1.4.2.1 – Οικιστική αναβάθμιση περιοχών (οικισμών, γειτονιών κ.λ.π.) με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης

1.4.2.2 – Ανάδειξη μνημείων και κτιρίων αγροτικής κληρονομιάς

1.4.2.3 – Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

1.4.2.4 – Κέντρα πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων (πολιτιστικά κέντρα, θέατρα, κλπ.)

1.4.3 Δράσεις για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

02/10/2023
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023