Αποκαθίσταται ο Βυζαντινός ναός της Παρηγορήτισσας, στην Άρτα

Η αρχιτεκτονική μελέτη αφορά στη βελτίωση του μνημείου όσον αφορά στην αρχική φέρουσα ικανότητά του.