Λ. Μενδώνη: “Ο πολυπολιτισμικός πλούτος των Ιωαννίνων καταλύτης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής”

Επιταχύνεται ο προγραμματισμός των έργων που είναι αναγκαία για την ενίσχυση της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της πόλης.