Τα κρατικά μουσεία αποκτούν πρότυπο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας

Η Πιστοποίηση είναι υποχρεωτική διαδικασία για τα περίπου 200 μουσεία που ανήκουν στο ΥΠ.ΠΟ.