Ρόδος: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η βιωματική εκπαίδευση Time Travel

Όλοι οι συμμετέχοντες έμειναν ενθουσιασμένοι από την εμπειρία που θ’ αποτελέσει εφόδιο και ένα χρήσιμο εργαλείο στις δικές τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες