Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: New Urban Tourism Athens And Beyond

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Sustainable Tourism Development: Heritage, Environment, Society.