Ολοκληρώθηκε το έργο Captour με την “Τελετή Λήξης-Εργαστήριο Κεφαλαιοποίησης”

Κατά τη διάρκεια όλων των δράσεων οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να δικτυωθούν, γνωρίζοντας επαγγελματίες του κλάδου ώστε να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τη δραστηριότητά τους.