Νέα εποχή στην AFEA Travel and Tourism – Με τι σχήμα θα προχωρήσει

Μετά από 47 χρόνια λειτουργίας, το AFEA Travel & Congress Services επενδύει στην εξειδίκευση, δημιουργώντας δύο ανεξάρτητες εταιρείες, AFEA Travel Α.Ε. και AFEA Congress Α.Ε., για στοχευμένες υπηρεσίες στον τουρισμό και τα επαγγελματικά ταξίδια.