Μ. Φλουρής: H ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης μπορεί να καταστεί κέντρο φυσιολατρικού τουρισμού

H ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης μπορεί να αποτελέσει πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης πατώντας στις “ράγες” τις βιωσιμότητας.