Συνέδριο ΣΕΤΕ: Ηχηρό «παρών» του ελληνικού πολιτικού, επιχειρηματικού και τουριστικού κόσμου

Το μήνυμα του φετινού συνεδρίου συνοψίζεται στον τίτλο του: Reimagining success