Η Ρόδος φιλοξενεί το Φόρουμ “EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis”

Η Κοινή Διακήρυξη της Ρόδου για την κλιματική αλλαγή και τον ευρωπαϊκό τουρισμό θα υπογραφεί κατά τις εργασίες του Φόρουμ.