Στην Λίμνη Πλαστήρα Γερμανοί εμπειρογνώμονες συζητούν για τον εναλλακτικό τουρισμό

Οι μεγάλες ευκαιρίες για την χώρα μας και ιδιαίτερα για τη Θεσσαλία στον εναλλακτικό τουρισμό συζητήθηκαν σε συνέδριο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στην Λίμνη Πλαστήρα.