Τελευταία νέα
ΑρχικήΕπαγγελματικά ΤαξίδιαΣυνεδριακοί ΧώροιΜία ακόμα αναβολή για το συνεδριακό κέντρο Αθηνών

Μία ακόμα αναβολή για το συνεδριακό κέντρο Αθηνών

Στο τέλος Ιανουαρίου μετατοπίσθηκε χρονικά η προθεσμία κατάθεσης των τελικών τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την κατασκευή και την εκμετάλλευση του συνεδριακού κέντρου της Aθήνας στην έκταση του πρώην ανατολικού αεροσταθμού στο Eλληνικό…

Στο τέλος Ιανουαρίου μετατοπίσθηκε χρονικά η προθεσμία κατάθεσης των τελικών τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την κατασκευή και την εκμετάλλευση του συνεδριακού κέντρου της Aθήνας<...> στην έκταση του πρώην ανατολικού αεροσταθμού στο Eλληνικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω ημερομηνία, που είχε ορισθεί στις 14 Iανουαρίου και πήρε δεκαπενθήμερη παράταση, βάσει της αρχικής ενδεικτικής εκτίμησης του χρονοδιαγράμματος της ΕΤΑ (Eλληνικά Tουριστικά Aκίνητα A.E), που δημοσιοποιήθηκε με την διακήρυξη του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού τον Απρίλιο του 2002, προβλεπόταν ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου του 2002 καθώς και ότι οι διαπραγματεύσεις και η κατακύρωση του διαγωνισμού, που θα διαρκούσε ένα μήνα, θα είχαν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 2002.
Επίσης, στην διακήρυξη ορίζεται ότι «τα απαιτούμενα έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε δύο έτη από την ημερομηνία λήψης των απαραίτητων αδειών», γεγονός που συνεπάγεται ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων το συνεδριακό κέντρο Αθηνών δεν θα είναι έτοιμο πριν τα μέσα του 2005.

Σε αυτή τη φάση έχει γίνει προεπιλογή των Kοινοπραξιών: α) Διεκάτ, Θήτα Ιντερκάτ β) Tεχνική Ολυμπιακή, Eurexpo, Arup, Π. Nινιός, γ) Lamda, Eρμής, J&P Aβαξ και, δ) Bιοτέρ, Eδραση Ψαλλίδας, Sextant Limited, Nec Group.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κοινοπραξία Διεκάτ, Θήτα Ιντερκάτ απέσυρε την εγγυητική της επιστολή και αποχώρησε από το διαγωνισμό.

Η ανάδειξη του επικρατέστερου αναδόχου θα βασιστεί στην αξιολόγηση των τελικών τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Ο επικρατέστερος ανάδοχος θα κληθεί σε διαπραγματεύσεις για τη βελτίωση της τεχνικής ή και της οικονομικής προσφοράς του. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η βελτίωση της τεχνικής και/ή της οικονομικής προσφοράς η ΕΤΑ μπορεί να καλέσει τον επόμενο στη σειρά αξιολόγησης σε διαπραγματεύσεις και μπορεί να συνεχίσει και στους επόμενους προεπιλεγέντες.

Οι κοινοπραξίες θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για την ανάδειξη επενδυτή που θα αποκτήσει ποσοστό από 51% ως και 65% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ Αποκλειστικού Σκοπού (ΑΕΑΣ), η οποία θα συσταθεί από την ΕΤΑ, για τη λειτουργία και εκμετάλλευση του συνεδριακού κέντρου, στην έκταση του πρώην Ανατολικού Αεροσταθμού στο Ελληνικό. Σημειώνεται ότι η ΕΤΑ θα συστήσει την ΑΕΑΣ με εισφορά δικαιωμάτων της χρήσης και εκμετάλλευσης στο Ελληνικό για 50 χρόνια.

Η σύνθεσή των επιχειρηματικών σχημάτων μπορεί να διευρυνθεί μέχρι την υποβολή της τελικής οικονομικής και τεχνικής προσφοράς, παραχωρώντας ως και 35% σε άλλους εταίρους, υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό επιχειρηματικό σχήμα θα εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια με τα οποία επελέγη.

Σημειώνεται ότι στόχος της προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού είναι η αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων στον πρώην Ανατολικό Αεροσταθμό με σκοπό τη διαμόρφωσή τους σε συγκρότημα Συνεδριακού Κέντρου, που θα περιλαμβάνει και άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Οι εγκαταστάσεις αναπτύσσονται σε χώρο έκτασης 170.000 τ.μ. και αναφέρονται στα τρία σε σειρά κτίρια του πρώην Ανατολικού Αεροσταθμού (που περιλαμβάνουν και τα κτίρια του αρχιτέκτονα Saarinen) συνολικού εμβαδού 36.500 τ.μ. περίπου και στο κτίριο Τελωνείου εμβαδού περίπου 10.000 τ.μ. Τα κτίρια Saarinen έχουν εκτιμηθεί από την ΕΤΑ ως διατηρητέα. Η συγκεκριμένη έκταση οριοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, ο οποίος πρότεινε τη θέσπιση συντελεστή δόμησης 0.3, ώστε η συνολική οικοδομήσιμη επιφάνεια που θα προσμετρηθεί στον συντελεστή, να διαμορφωθεί σε 51.000 τ.μ. Η ΕΤΑ από κοινού με τον ανάδοχο θα αναθέσει σε αρχιτεκτονικό γραφείο διεθνούς φήμης και ειδικής εμπειρίας την αρχιτεκτονική μελέτη ανάπτυξης του συγκροτήματος με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο και το κτιριολογικό πρόγραμμα του αναδόχου.

Η συνεδριακή υποδομή θα αποτελείται από μια κύρια αίθουσα συνεδρίων και ένα αριθμό αιθουσών πολλαπλών χρήσεων. Το συγκρότημα θα μπορεί να εξυπηρετεί και άλλες συμπληρωματικές συναφείς δραστηριότητες, όπως εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, λειτουργίες αναψυχής, κέντρα πληροφόρησης, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και άλλες λειτουργίες, ενώ θα προβλέπονται και σουίτες διαμονής για την εξυπηρέτηση των διοργανωτών συνεδρίων.

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τις προδιαγραφές των αιθουσών συνεδρίων στη διακήρυξη αναφέρεται ότι θα πρέπει να πληρούν τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας συνεδριακού κέντρου και να παρέχουν τελευταίου τύπου τεχνολογικές διευκολύνσεις. Επίσης, αναφέρεται ότι:

Α) Η συνολική χωρητικότητα του συνεδριακού κέντρου εκτιμάται ότι δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 3.000 θέσεων, ενώ η ΕΤΑ θα εκτιμούσε ιδιαίτερα την πρόβλεψη δημιουργίας κύριας αίθουσας (auditorium) που θα διαθέτει πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισμό, το μέγεθος της οποίας θα πρέπει να είναι συμβατό με την προβλεπόμενη χωρητικότητα του συνεδριακού κέντρου.

Β) Είναι επιθυμητή διαμόρφωση ευέλικτων αιθουσών πολλαπλών χρήσεων (ballrooms, πολυχώροι) που θα προσαρμόζονται και θα μπορούν να φιλοξενούν για διάφορους σκοπούς 50-1.500 άτομα.

Γ) Οι εκθεσιακοί χώροι θα μπορούν να αναπτύσσονται σε συνολική επιφάνεια περίπου 20.000 τ.μ. σε ένα ή περισσότερους χώρους και με δυνατότητα επιμερισμού τους σε μικρότερους χώρους.

Τέλος στη διακήρυξη αναφέρεται ότι θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη κατά την αξιολόγηση ο εναρμονισμός των χρήσεων του προτεινόμενου σχεδίου ανάπτυξης με τις προβλεπόμενες χρήσεις του Μητροπολιτικού Πάρκου των Αθηνών, που θα αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή και θα λειτουργεί ως πόλος πρασίνου και αναψυχής για όλο το λεκανοπέδιο.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

22/09/2023
21/09/2023
20/09/2023
19/09/2023
18/09/2023
15/09/2023