Τελευταία νέα

IATA Travel Agency

Our mission is to represent, lead and serve the airline industry

Our mission is to represent, lead and serve the airline industry

IATA Travel Agency, χωρίς ανάγκη εγγυητικής  για έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων λόγω φερεγγυότητας,  με όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας σαν τουριστικό γραφείο

ενεργή

Πωλείται όλο ή μέρος τουριστικού γραφείου με μορφή ΑΕ (IATA Travel Agency). IATA Travel Agency, χωρίς ανάγκη εγγυητικής για έκδοση αεροπορικών

έχει λήξει
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023