Τελευταία νέα
ΑρχικήΟδικές ΜεταφορέςCar RentalsAutohellas ΑΤΕΕ: Η κάμψη της ζήτησης για εταιρικές μισθώσεις θα συνεχιστεί και το 2013
Ενοικίαση αυτοκινήτου

Autohellas ΑΤΕΕ: Η κάμψη της ζήτησης για εταιρικές μισθώσεις θα συνεχιστεί και το 2013

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοεπενδυτικών αποτελεσμάτων της Autohellas ΑΤΕΕ έφθασαν τα 12,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά 5,4 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Autohellas ΑΤΕΕ ανήλθε στα 29 εκατ. ευρώ, έναντι 31,5 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, κυρίως λόγω της περαιτέρω αδυναμίας της ζήτησης στην αγορά εταιρικών μισθώσεων. Αντίθετα, οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων στο α΄ τρίμηνο περιορίστηκαν σε μόλις 163.000 ευρώ από 1,3 εκατ. ευρώ ζημιές το 2012. Υπενθυμίζεται ότι το α΄ τρίμηνο είναι πάντα αδύναμο λόγω της έντονης εποχικότητας του κύκλου εργασιών από τον τουρισμό.

Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή σε 26% από 20% από 01.01.2013 προσαύξησε σημαντικά την υποχρέωση του αναβαλλόμενου φόρου της εταιρείας, συγκεκριμένα κατά 4,5 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα μετά φόρων και δικαιώματα μειοψηφίας σε ζημίες 4,8 εκατ. ευρώ παρά την βελτίωση του προ φόρων αποτελέσματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοεπενδυτικών αποτελεσμάτων έφθασαν τα 12,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά 5,4 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας παράλληλα την ενίσχυση των διαθεσίμων σε ενοποιημένο επίπεδο που έφτασαν τα 112,3 εκατ. ευρώ

Μετά τη λήξη πενταετούς ομολογιακού δάνειου τον Απρίλιο του 2013, η εταιρεία προχώρησε σε αποπληρωμή 56 εκατ. ευρώ (27%) από τις δανειακές της υποχρεώσεις με αντίστοιχη μείωση των διαθέσιμων της, ενώ εντός του Ιουνίου θα ολοκληρώσει την σύναψη νέου ομολογιακού δάνειου για τον εναπομείναντα δανεισμό της μητρικής.

Η εταιρεία εκτιμά ότι και κατά το 2013 θα συνεχίσει, λόγω αδυναμίας της οικονομίας, η κάμψη της ζήτησης για εταιρικές μισθώσεις. Αντίθετα η αύξηση στην εισερχόμενη τουριστική κίνηση προς την χώρα μας αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων κατά το εξάμηνο Μάιου-Οκτώβριου.

Από τις 15 Μαΐου 2012 η εταιρεία έχει και τα δικαιώματα βραχυχρόνιων  ενοικιάσεων και στη Ρουμανία. Η εταιρεία πλέον δραστηριοποιείται σε 5 χώρες του εξωτερικού, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Σερβία και Μαυροβούνιο, όπου ακολουθεί πολιτική λελογισμένης ανάπτυξης, κτίζοντας σταδιακά την παρουσία της.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

02/10/2023
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023