Τελευταία νέα
ΑρχικήΟδικές ΜεταφορέςCar RentalsΑύξηση κύκλου εργασιών για την Autohellas/Hertz στο α` εξάμηνο του 2008

Αύξηση κύκλου εργασιών για την Autohellas/Hertz στο α` εξάμηνο του 2008

Συνέχιση της αύξησης του κύκλου εργασιών παρουσίασε η Autohellas/Hertz κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008. Πιο συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 63,7 εκατ. ευρώ έναντι 55,8 εκατ. ευρώ […]

Συνέχιση της αύξησης του κύκλου εργασιών παρουσίασε η Autohellas/Hertz κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008. Πιο συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 63,7 εκατ. ευρώ έναντι 55,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης<...>περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 14,3%.

Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοεπενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν στα 8,3 εκατ. ευρώ από 7,6 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2007, αυξημένα κατά 9,2%, με τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας να βρίσκονται στα 2,5 εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2007.

Βασικός λόγος της παραπάνω μείωσης ήταν η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους τόσο λόγω της αύξησης του κόστους δανεισμού, αλλά και του ύψους των δανείων λόγω της επιστροφής κεφαλαίου 47 εκατ. ευρώ. Επίσης, στη μείωση συντέλεσε και ζημιά -609χιλ. που προήλθε από την αλλαγή της μεθόδου επιμέτρησης των ακινήτων. Όμως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της εταιρίας πραγματοποιείται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Σε επίπεδο μητρικής, η Autohellas-Hertz παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών 9,5%, φθάνοντας τα 56 εκατ. ευρώ από 51,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοεπενδυτικών αποτελεσμάτων να διαμορφώνονται στα 8,5 εκατ. ευρώ από 7,4 εκατ. ευρώ πέρσι, αύξηση 15,4%.

Το 2008 έγινε αλλαγή στη μέθοδο αποτίμησης των ακινήτων λόγω της μεγάλης αξίας τους, την οποία η εταιρία εκτιμά ότι πρέπει να αποτυπώνεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της. Η επιμέτρηση γίνεται πλέον στην εύλογη αξία και όχι στην αξία κτήσεως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καθαρή θέση του ομίλου μετά και την επιστροφή κεφαλαίου φθάνει πλέον τα 98 εκατ. ευρώ. Η επιστροφή κεφαλαίου, η οποία αποφασίστηκε στην Ε.Γ.Σ. της εταιρίας τον Φεβρουάριο του 2008 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο, ήταν συνολικού ποσού 47,3 εκατ. ευρώ και ειδικότερα επιστράφηκαν μετρητά στους μετόχους 1,3 ευρώ ανά μετοχή.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

Ετικέτες
29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023
23/05/2023
22/05/2023