Σωµατείο Εκµίσθωσης ΕΙΧ µε Οδηγό Χανίων: Νοµικές ενέργειες για την προστασία των µελών του

Το Σωματείο λαμβάνει νομικά μέτρα για την προστασία των µελών του από το φαινόµενο της παράνοµης βεβαίωσης παραβάσεων και επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίµων από τα όργανα της ΟΕΠΤΑ.