Διαμαρτυρίες των οδηγών Ε.Ι.Χ., ζητούν ό,τι ισχύει και στην υπόλοιπη Ευρώπη

Η Ομοσπονδία ζητά, μεταξύ άλλων, ρητή αναγνώριση της δυνατότητας των τουριστικών γραφείων να παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς προς τους πελάτες τους χωρίς κόμιστρο, χρησιμοποιώντας Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό.