«Έκρηξη» κερδοφορίας για δύο τουριστικές εισηγημένες εταιρείες στο Χ.Α.

Η έκρηξη της κερδοφορίας  οφείλεται και στο γεγονός ότι έλαβε χώρα σειρά σημαντικών επενδύσεων που δεν έγιναν την προηγούμενη δεκαετία λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η ελληνική οικονομία.