Τελευταία νέα
ΑρχικήΟδικές ΜεταφορέςΟδικός ΤουρισμόςΑυξημένος ο κύκλος εργασιών της Autohellas – Hertz το 2007

Αυξημένος ο κύκλος εργασιών της Autohellas – Hertz το 2007

Αύξηση κύκλου εργασιών παρουσίασε η Autohellas – Hertz το 2007. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών έφτασε τα ¤127εκ. από ¤116,9εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 8,6% και τα κέρδη προ […]

Αύξηση κύκλου εργασιών παρουσίασε η Autohellas – Hertz το 2007. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών έφτασε τα ¤127εκ. από ¤116,9εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 8,6% και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων τα<...> ¤75,1εκ. από ¤69,1εκ., αύξηση και εδώ 8,6%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα ¤15.5εκ. Με δεδομένη την απουσία της υπεραξίας των ¤ 4 εκατ. από την πώληση της εταιρείας MULTIFIN το 2006, τα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου παρουσίασαν αύξηση 8,8%. Όσον αφορά τα μετά φόρων αποτελέσματα, του 2007 επιβαρύνθηκαν με φόρο ¤563χιλ. που προέκυψε από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2003-2005.

Πέραν της Βουλγαρίας και της Κύπρου, τον Μάρτιο του 2007 ξεκίνησε εργασίες και η AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L. που δραστηριοποιείται στον τομέα μακροχρόνιων ενοικιάσεων στη Ρουμανία. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι το 2007 αποτελεί την πρώτη χρονιά που συμπεριλαμβάνεται στα ενοποιημένα αποτελέσματα. Πλέον η AUTOHELLAS δραστηριοποιείται σε τρεις χώρες εκτός Ελλάδος, δύο από τις οποίες είναι ήδη κερδοφόρες. Παράλληλα οι προοπτικές ανάπτυξης για τις χώρες αυτές προβλέπονται ιδιαίτερα σημαντικές, ειδικότερα στη Βουλγαρία και Ρουμανία μετά την προσχώρηση τους στη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καθαρή θέση της εταιρείας μετά και την αποτίμηση της συμμετοχής της στην εισηγμένη ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ έφθασε πλέον τα ¤147 εκατ. δημιουργώντας σημαντική συσσώρευση κεφαλαίων.

Το Φεβρουάριο του 2008 η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους 1,3 ανά μετοχή, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων.

Επιπρόσθετα, η σταθερή ανάπτυξη επιτρέπει μέρισμα 0,18 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2007, το οποίο και θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση προς διανομή.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

Ετικέτες
21/06/2024
20/06/2024
19/06/2024
18/06/2024
17/06/2024
14/06/2024