Τελευταία νέα
ΑρχικήΟδικές ΜεταφορέςCar RentalsKερδοφορία 21 εκατ. ευρώ προ φόρων για την Autohellas Hertz
Μικρή κάμψη πωλήσων κατά 3,5%

Kερδοφορία 21 εκατ. ευρώ προ φόρων για την Autohellas Hertz

Σημαντική κερδοφορία και μικρή μείωση του κύκλου εργασιών παρουσίασε η Autohellas/Hertz το 2010, παρά την κρίση στην οικονομία και τον τουρισμό.<…> Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 169.8 […]

Σημαντική κερδοφορία και μικρή μείωση του κύκλου εργασιών παρουσίασε η Autohellas/Hertz το 2010, παρά την κρίση στην οικονομία και τον τουρισμό.<…> Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 169.8 εκατ. ευρώ, έναντι 176 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μείωση 3,5%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 21,2 εκατ. σε επίπεδο ομίλου ενώ μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν στα 14,4 εκατ. ευρώ, από 17,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Μέρος της κάμψης στο μετά φόρων αποτέλεσμα οφείλεται και στην επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοεπενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν στα 78,2 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας την ενίσχυση του προγράμματος αγορών αυτοκινήτων και επενδύσεων και παράλληλα την ενίσχυση των διαθεσίμων της εταιρείας που έφτασαν τα 82 εκατ. ευρώ. Ο συνδυασμός κερδοφορίας, ταμιακών διαθεσίμων και ισχυρής κεφαλαιακής βάσης 131 εκατ. ευρώ, εγγυάται τις αντοχές της εταιρείας στην παρούσα οικονομική συγκυρία.

Με την πρόσφατη προσθήκη της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, η εταιρία δραστηριοποιείται πλέον σε 5 χώρες του εξωτερικού, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Σερβία και Μαυροβούνιο, όπου ακολουθεί την τελευταία διετία μία πολιτική λελογισμένης ανάπτυξης , χτίζοντας σταδιακά την παρουσία της στις χώρες αυτές με μικρά αλλά σταθερά βήματα, ώστε να μπορέσει στο μέλλον να εκμεταλλευτεί την ανάκαμψη των αγορών αυτών.

Η εκτίμηση της εταιρείας για το 2011 είναι ότι θα υπάρξει κάποια ανάκαμψη στην τουριστική κίνηση που θα ενισχύσει τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις. Στην αγορά των μακροενοικιάσεων που επηρεάζεται κυρίως από την οικονομική κρίση στην χώρα, η ζήτηση θα παραμείνει σχετικά αδύναμη.

Για την χρήση 2010, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και τα επενδυτικά πλάνα της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η μη διανομή μερίσματος.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023