Θετικό πρόσημο στην ανάκαμψη του οδικού τουρισμού στη Β. Ελλάδα

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται από τη Βόρεια Μακεδονία, με 500.000 οδικές αφίξεις.