Τα γερμανικά τουριστικά γραφεία σε συναγερμό για τα οικονομικά του FTI Group και τον αντίκτυπο στις κρατήσεις του καλοκαιριού

Η Ομοσπονδιακή Ένωση Γερμανικών Ταξιδιωτικών Γραφείων ανησυχεί έντονα για την οικονομική σταθερότητα και τη διαφάνεια ενός από τους κορυφαίους TOs της χώρας, το FTI Group.