Όμιλος FTI: Ξεκινούν αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με διεθνή χρηματοοικονομικό επενδυτή

O επενδυτής θα αναλάβει οικονομικές υποχρεώσεις, ελαφρύνοντας ορισμένα από τα οικονομικά βάρη της εταιρείας