Δράση καθαρισμού ακτής στον Λαγανά από τη Levante Ferries

Η δράση της εταιρείας στοχεύει στη βιωσιμότητα και αειφορία των τόπων που εξυπηρετεί.