Η συνεργασία προϋπόθεση για ένα πιο βιώσιμο και κερδοφόρο μέλλον

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί τον μονόδρομο για την ανάπτυξη τη ναυτιλίας και του τουρισμού.