Προστασία από πυρκαγιές με πιλοτικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στη Σκιάθο

Το σύστημα Early Warning Fire System θα προειδοποιεί έγκαιρα μέσω των αισθητήρων του το κέντρο ελέγχου για την άμεση δράση.