Συνάντηση εργασίας για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη περιοχών NATURA 2000

Στόχος του θεματικού εργαστηρίου ήταν να συζητηθούν οι προκλήσεις και να καταγραφούν προτάσεις που θα βοηθήσουν στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της λιμνοθάλασσας του Μπάλου.