Διάκριση του Δήμου Λειψών για την ριζική ανάπλαση του λιμένα

Το χάλκινο βραβείο πήρε ο Δήμος Λειψών για την αναβάθμιση του λιμένα του νησιου που αναπλάστηκε ριζικά ώστε να είναι ελκυστικότερος και τους τουρίστες του νησιού