Έτοιμο το μακρύτερο τούνελ στη Βουλγαρία που ενισχύει τη συνδεσιμότητα με την Ελλάδα

Η ολοκλήρωση του μακρύτερου τούνελ στη Βουλγαρία ενισχύει τη συνδεσιμότητα με την Ελλάδα, ανοίγοντας νέους δρόμους για οικονομική και τουριστική ανάπτυξη.