Η ΕΤΑΔ υπεύθυνη για την αφαίρεση της Γαλάζιας Σημαίας από παραλίες της Ρόδου και όχι ο Δήμος

Η ευθύνη των παραλιών στις οποίες αφαιρέθηκε η Γαλάζια Σημαία στη Ρόδο είναι υπό την ευθύνη της ΕΤΑΔ και όχι του Δήμου.