Τελευταία νέα
HomeΠροορισμοίΚύπροςΕυρώ από 1η Ιανουαρίου 2008 και στην Κύπρο
Αντικατάσταση λίρας

Ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2008 και στην Κύπρο

Στην οικογένεια του ευρώ, εισήλθε με τον καινούργιο χρόνο και πιο συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 2008 η γειτονική μας Κύπρος, αντικαθιστώντας τη λίρα της και κάνοντας τα ταξίδια των […]

Στην οικογένεια του ευρώ, εισήλθε με τον καινούργιο χρόνο και πιο συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 2008 η γειτονική μας Κύπρος, αντικαθιστώντας τη λίρα της και κάνοντας τα ταξίδια των ευρωπαίων ακόμη πιο εύκολα<...>και απλά, ακυρώνοντας τη διαδικασία αλλαγής συναλλάγματος.

Σχετικά με την αντικατάσταση της λίρας και την μετάβαση στο ευρώ, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επισημαίνει στο κοινό τα ακόλουθα:


 • Η μετατροπή των χρηματικών ποσών από λίρες σε ευρώ θα γίνεται με την τιμή μετατροπής που καθορίστηκε ως €1 = £0,585274.
 • Από την 1.1.2008 όλες οι πληρωμές με μέσα εκτός των μετρητών, π.χ. ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτες, μεταφορές από τις τράπεζες με βάση εντολές ή εκτέλεση τρεχουσών οδηγιών (standing orders), επιταγές κ.λ.π. θα γίνονται σε ευρώ.
 • Ειδικά για τις επιταγές θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την 1.1.2008 πρέπει να είναι εκφρασμένες σε ευρώ, διαφορετικά δεν θα πληρώνονται. Επιταγές σε λίρες με ημερομηνία πριν την 1.1.2008 οι οποίες θα παρουσιαστούν για πληρωμή μετά την 1.1.2008 θα πληρώνονται στο αντίστοιχο ποσό σε ευρώ, για διάστημα μέχρι 6 μήνες από την ημερομηνία τους, σύμφωνα με τη συνηθισμένη πρακτική. Για παράδειγμα, επιταγή σε λίρες με ημερομηνία 20.12.2007 θα μπορεί να εξαργυρωθεί σε ευρώ μέχρι τις 19.6.2008.
 • Την 1.1.2008 οι τράπεζες και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα (ΣΠΙ) ή άλλοι οργανισμοί όπου διατηρούνται λογαριασμοί θα μετατρέψουν το υπόλοιπο κάθε λογαριασμού από λίρες σε ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Θα εφαρμοστεί η τιμή μετατροπής (€1 = £0,585274) και θα γίνει στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά ψηφία, σύμφωνα με τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
 • Το κοινό θα μπορεί να χρησιμοποιεί τις κυπριακές λίρες (χαρτονομίσματα και κέρματα) που διαθέτει για πληρωμές σε μετρητά για περίοδο ενός μηνός από την ημέρα εισαγωγής του ευρώ, δηλαδή μέχρι την 31.1.2008.
 • Το κοινό θα μπορεί να προμηθευτεί ευρώ από τις τράπεζες ή τα ΣΠΙ, τις Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (αρκετές από τις οποίες θα δίνουν μόνο ευρώ από το απόγευμα της 31.12.2007) και από τις επιχειρήσεις ως ρέστα.
 • Οι επιχειρήσεις θα δέχονται μετρητά σε κυπριακές λίρες μέχρι την 31.1.2008, αλλά θα δίνουν ρέστα σε ευρώ.
 • Από τις 3.12.2007 υπάρχουν διαθέσιμες για το κοινό συσκευασίες εξοικείωσης με το ευρώ, δηλαδή μικρά σακουλάκια που περιέχουν 47 κέρματα ευρώ, όλων των αξιών, συνολικής αξίας 17,09 ευρώ. Οι συσκευασίες αυτές πωλούνται από τις τράπεζες, τα ΣΠΙ και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στην τιμή των 10 λιρών. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα ειδικά πακέτα με κέρματα για τις επιχειρήσεις. Τα πακέτα αυτά περιέχουν 615 κέρματα ευρώ διαφόρων αξιών, συνολικής αξίας 172 ευρώ, και διατίθενται από τις τράπεζες, τα ΣΠΙ και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στην τιμή των 100,67 λιρών.
 • Η ανταλλαγή κυπριακών λιρών με ευρώ θα γίνεται από τις τράπεζες και τα ΣΠΙ για περίοδο 6 μηνών από την υιοθέτηση του ευρώ, δηλαδή μέχρι 30.6.2008, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση για ποσά μέχρι 1.000 λίρες ανά συναλλαγή για τα χαρτονομίσματα και μέχρι 50 λίρες ανά συναλλαγή για τα κέρματα. Παράλληλα, οι τράπεζες και τα ΣΠΙ θα δέχονται για κατάθεση οποιοδήποτε ποσό χαρτονομισμάτων και κερμάτων σε λίρες, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.
 • Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα συνεχίσει να ανταλλάσει χωρίς οποιαδήποτε χρέωση και χωρίς ποσοτικό περιορισμό τα μεν κέρματα για περίοδο 2 ετών, δηλαδή μέχρι 31.12.2009, τα δε χαρτονομίσματα για περίοδο 10 ετών, δηλαδή μέχρι 31.12.2017.
 • Τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί πριν την 1.1.2008 αλλά θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε ισχύ μετά την ημερομηνία αυτή, π.χ. ενοικιαστήρια έγγραφα, πωλητήρια έγγραφα και συμβόλαια για αγορά υπηρεσιών ή προϊόντων, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και μετά την εισαγωγή του ευρώ με τους ίδιους όρους. Όπου γίνεται αναφορά στα συμβόλαια σε πληρωμή ή ποσό σε κυπριακές λίρες, η αναφορά αυτή θα θεωρείται αυτόματα ως αναφορά στο αντίστοιχο ποσό σε ευρώ.
 • Οι ομολογίες αποταμιεύσεως θα συνεχίσουν να ισχύουν και να συμμετέχουν στις κληρώσεις και μετά την εισαγωγή του ευρώ. Θα αποπληρώνονται στη λήξη τους σε ευρώ και τα χρηματικά βραβεία θα καταβάλλονται επίσης σε ευρώ.

Βίκυ Καραντζαβέλου
Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

Ετικέτες
24/07/2024
23/07/2024
22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024