Κύπρος: Η Λάρνακα αλλάζει όψη χάρη στην νέα Δημοτική Αγορά

Η εικόνα του Εμπορικού Κέντρου της Λάρνακας αλλάζει ριζικά, καθότι το έργο είναι υψηλής αισθητικής και ποιότητας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ.