Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Ιδιωτικό Φορέα Τουρισμού Χίου

Νέο ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο για τον Ιδιωτικό Φορέα Τουρισμού Χίου με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Μούνδρο.