Νίκος Ζώρζος: Δεν αντέχει άλλο η Σαντορίνη

Στην ημερίδα της ΕΛΛΕΤ για «Τουρισμό και Αειφορία», η Σαντορίνη ξεχώρισε ως πρότυπο για ισορροπημένη τουριστική ανάπτυξη, με έμφαση στην περιορισμένη δόμηση και την προστασία του περιβάλλοντος και της ταυτότητας του προορισμού.