Τελευταία νέα
HomeΤουριστική ΠολιτικήΔιαφήμιση & ΠροβολήΟ Δημήτρης Προκοπίου ανέλαβε σύμβουλος Τουρισμού στην Πάρο
Προώθηση προορισμού

Ο Δημήτρης Προκοπίου ανέλαβε σύμβουλος Τουρισμού στην Πάρο

O Δήμος Πάρου υπέγραψε σύμβαση για τη εκπόνηση έρευνας που αφορά στη φέρουσα ικανότητα για τον τουρισμό μέσω της επεξεργασίας και ανάπτυξης διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών, τη μελέτη του τουριστικού προϊόντος, την ανάδειξη των επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης στο περιβάλλον, καθώς και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και συμβουλευτικών προτάσεων για μία μελλοντική ανάπτυξη.

Ο συνεργάτης του TravelDailyNews δρ. Δημήτρης Προκοπίου ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης για τον τουρισμό στην Πάρο. Σκοπός της έρευνας είναι η συστημική μελέτη του προορισμού με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Με δεδομένο ότι η τουριστική δραστηριότητα στο Δήμο Πάρου βαίνει συνεχώς αυξανόμενη και καθώς καθίστανται πλέον εμφανείς οι δυσμενείς επιπτώσεις από την υφιστάμενη μονομερή τουριστική ανάπτυξη, καθίσταται επιτακτική, η ανάγκη ύπαρξης μιας τεκμηριωμένης μελέτης του τουριστικού προϊόντος της, η διερεύνηση των προοπτικών για μία βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και εν τέλει την κατάρτιση ενός στρατηγικού και κατευθυντήριου πλαισίου για τον τουρισμό.

Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος Πάρου, υπέγραψε σύμβαση για τη εκπόνηση έρευνας που αφορά στη φέρουσα ικανότητα για τον τουρισμό μέσω της επεξεργασίας και ανάπτυξης διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών, τη μελέτη του τουριστικού προϊόντος, την ανάδειξη των επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης στο περιβάλλον καθώς και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και συμβουλευτικών προτάσεων για μία μελλοντική ανάπτυξη που θα δραστηριοποιείται ισόρροπα στην κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και περιβαλλοντική δομή της Πάρου, διαμορφώνοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις (υπηρεσίες, υποδομές, τεχνογνωσία) βιωσιμότητας και αειφορίας.

Η μελέτη θα εκπονηθεί από τον οικονομολόγο και διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Δημήτριο Προκοπίου, ειδικό στην φέρουσα ικανότητα. Σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας με τίτλο “Έρευνα & συμβουλευτικές προτάσεις σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Πάρου”. Καθορισμός δεικτών φέρουσας ικανότητας που θα εφαρμοστούν για την Πάρο. Οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν σχετίζονται και αναφέρονται στην τουριστική ανάπτυξη, στην οικονομία, στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα, στους φυσικούς πόρους και στις παράκτιες ζώνες, στην τουριστική προβολή και τον τουριστικό προϊόν και στον εναλλακτικό τουρισμό.

“Απώτερος στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, το οποίο θα εναρμονίζεται με τις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας, θα αναδεικνύει τη πολιτιστική μας ταυτότητα, θα βασίζεται στις εναλλακτικές μορφές του τουρισμού αλλά κυρίως θα περιλαμβάνει πολιτικές για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους τουρίστες, την προστασία των φυσικών πόρων (χλωρίδα και πανίδα της περιοχής του νησιού) και την προστασία των κατοίκων και του τρόπου ζωής τους. Στο σχεδιασμό της παραπάνω αναπτυξιακής διαδικασίας θεωρούμε απαραίτητη τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και των κατοίκων της Πάρου, αλλά και τη συνδρομή της επιστημονικής κοινότητας”, λέει ο δρ. Προκοπίου.

19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024