Ο Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού της Κύπρου σε διακρατικό έργο για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο επίκεντρο του διακρατικού έργου «Let’s create an SDGs heritage – SDGCultheritage» με τη συμμετοχή της Κύπρου.