Συνάντηση Τ.Ο.Π. με υφυπουργό Περιβάλλοντος για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Πελοπόννησο

Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου, Ενώσεις Ξενοδόχων και Συλλογικοί Φορείς ζητούν τον χωροταξικό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το περιβάλλον για την αποφυγή υπονόμευσης της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης της Πελοποννήσου