Το «κίνημα της πετσέτας» επεκτείνεται και στην Τουρκία

Ξεκίνησε από την Ελλάδα, αλλά επεκτείνεται και στη Τουρκία το κίνημα της πετσέτας.