Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Autohellas"

Autohellas

Η Autohellas ανακοίνωσε αύξηση κερδών 6% το α' τρίμηνο 2024, με έσοδα €217,1 εκ. και EBITDA €51,5 εκ. Ισχυρή ανάπτυξη

Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών έφτασε το 1 δισ. ευρώ ενώ τα Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ) τα 139,8 εκατ. ευρώ και τα

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, έφτασε τα 453,46 εκατ. ευρώ. Υπερκάλυψη της

"Το Ενημερωτικό Δελτίο, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ορίζει την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς στις 17 Ιανουαρίου 2024 και

Το ελάχιστο ποσό έκδοσης θα ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, με διάρκεια 5 χρόνια.

Ενοποιημένες Πωλήσεις 762,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2023 με αύξηση 34,1%, Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ) 116,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά

 Ο στόλος του Ομίλου για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις ανέρχεται πλέον σε περίπου 55.000 αυτοκίνητα, με 7.700 συνολικές αγορές νέων

Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του α' τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 17,6 εκατ. ευρώ, έναντι 13,4 εκατ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας αύξηση

18/06/2024
17/06/2024
14/06/2024
13/06/2024
12/06/2024
11/06/2024