Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Διεθνικό FORUM"

Διεθνικό FORUM

Στα πλαίσια του «Διεθνικού FORUM Ανταλλαγής Απόψεων και Εμπειριών σχετικά με την Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση», το οποίο εντάσσεται στο

24/03/2023
23/03/2023
22/03/2023
21/03/2023
20/03/2023