Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής"

Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής

Η ημερίδα διεξάγεται στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου Leader με τίτλο 'Bιοτουρισμός και Ανάδειξη του Πολιτισμού της Ελιάς στη Μεσσηνιακή

Το έργο 'Βιοτουρισμός και Ανάδειξη του Πολιτισμού της Ελιάς στην Μεσσηνιακή Γη' υλοποιείται στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος προσέγγισης

12/07/2024
11/07/2024
10/07/2024
09/07/2024
08/07/2024
05/07/2024