Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "διοικητικές διαδικασίες"

διοικητικές διαδικασίες

Εγκύκλιο σε όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π., σχετικά με την αποδεικτική ισχύ διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και δελτίου «παλαιού

16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024
11/07/2024
10/07/2024
09/07/2024