Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Εργασιακά"

Εργασιακά

Η ΣΣΕ προβλέπει αύξηση των βασικών μηνιαίων μισθών κατά 5,5 % από 1ης Ιανουαρίου 2023 και κατά 5 % από

Οι ειδικότητες που αναγνωρίστηκαν ως σημαντικές αντιστοιχήθηκαν με 99 πεδία κρίσιμων γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο τη διαμόρφωση του κατάλληλου

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, με τον πρωθυπουργό, συζητήθηκαν εκτενώς τα εργασιακά θέματα και η ανάγκη διαφύλαξης κατάλληλων συνθηκών εργασίας

Πως ο τουρισμός και η γαστρονομία βοηθούν στην ισότητα των δύο φύλων.

Η βία και η παρενόχληση στον ξενοδοχειακό χώρο και ο ρόλος της επιθεώρησης εργασίας στην καταπολέμηση του φαινομένου.

Με εξαίρεση τις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωση την εφαρμογή ειδικού προγράμματος

23/05/2024
22/05/2024
21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024
16/05/2024