Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Ευρωβαρόμετρο"

Ευρωβαρόμετρο

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις καταλυμάτων καθιστούν ελκυστικότερη την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών στην ΕΕ, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευρύτερες επιπτώσεις

Οι Έλληνες (74%) και οι Κύπριοι (69%) είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες με τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ που δεν πήγαν

Το γενικότερο επίπεδο ικανοποίησης όσον αφορά στην ευκολία αγοράς εισιτηρίων δε βελτιώθηκε από το 2011 (παραμένει 78%). Ωστόσο, αυξήθηκε σημαντικά

Τα ευρήματα της νέας έρευνας του Ευρωβαρομέτρου για τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον τουρισμό επιβεβαιώνουν και άλλες ενδείξεις ότι

Περισσότεροι από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων προτιμούν οι πολιτικές αποφάσεις για το περιβάλλον να λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Παρόλο που το ιδιωτικό αυτοκίνητο παραμένει το κύριο μέσο μεταφοράς για τους Ευρωπαίους πολίτες, έχουν ωστόσο συνειδητοποιήσει την επίπτωσή του

22/04/2024
19/04/2024
18/04/2024
17/04/2024
16/04/2024
15/04/2024