Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου"

γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Με το Ν. 2395/1996 κυρώθηκαν από την ελληνική βουλή οι συμβάσεις με τις οποίες το Δημόσιο ανέθεσε στην παραχωρησιούχο εταιρεία

16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024
11/07/2024
10/07/2024
09/07/2024