Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Gourmet Exhibition"

Gourmet Exhibition

Δημιουργήθηκαν δύο νέοι θεσμοί, τα 'Βραβεία Κοινού' όπου οι επισκέπτες της έκθεσης όχι απλώς δοκίμασαν τα προϊόντα, αλλά και τα

Η Gourmet Exhibition ετοιμάζεται για την 3η έκθεση, που θα πραγματοποιηθεί στις 6, 7 και 8 Απριλίου 2019, στην Αποθήκη

23/07/2024
22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024